Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
MHD Banská Bystrica

Usmernenie k používaniu časových lístkov

Usmernenie

k zakupovaniu a používaniu časových lístkov v MHD Banská Bystrica

       V súlade s Tarifnými podmienkami vydanými Mestom Banská Bystrica, sa v MHD Banská Bystrica zavádzajú  časové lístky pre držiteľov platnej dopravnej karty:

 

                       1.  časový lístok základný 30 dňový, v cene 20,00 EUR s DPH

                       2.  časový lístok zľavnený 30 dňový, v cene 12,00 EUR s DPH

                    3.  časový lístok základný 90 dňový, v cene 55,00 EUR s DPH

                       4.  časový lístok zľavnený 90 dňový, v cene 33,00 EUR s DPH.


A)  Pravidlá pre používanie časového lístka.

1.       Časový lístok umožňuje cestujúcemu cestovať, v období jeho platnosti, na neobmedzený počet ciest na linkách MHD Banská Bystrica a na prímestských autobusových linkách 601451, 601454, 601455, 601456, 601463 v obvode MHD.

2.       Držiteľ dopravnej karty, na ktorú je zakúpený časový lístok, je povinný vytlačiť si pri každej ceste evidenčný časový lístok.

3.       Evidenčný časový lístok si cestujúci vytlačí pri nástupe do vozidla priložením dopravnej karty, na ktorej má zakúpený časový lístok, na čítacie zariadenie. Evidenčný časový lístok sa nedá zakúpiť u vodiča.

4.       Evidenčný časový lístok je neprestupný.

5.       Používanie časového lístka je vždy viazané na platnú dopravnú kartu.

6.       Pri jednej ceste sa dá vytlačiť len jeden evidenčný časový lístok z platnej dopravnej karty, na ktorú bol časový lístok zakúpený.

7.       Platnosť časového lístka začína dňom jeho zakúpenia a končí 30.dňom (90.dňom) od jeho zakúpenia.

8.       Cestovné za nevyužitý časový lístok sa nevracia.

B)  Pravidlá pre vybavenie - zakúpenie časového lístka.

      1.  Časový lístok je možné zakúpiť len na predpredajnom mieste

            - v  Dopravnej kancelárii S.A.D. Zvolen,a.s. Banská Bystrica, ul.29.augusta č. 24,

              v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. *)

            - v  Dopravnej kancelárii  - Dočasná aut.stanica DPMBB, park. Mičinská,  Banská

              Bystrica,  v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00 hod. *)

Časový lístok  - Základný  - si môže zakúpiť dospelá osoba a mladiství starší ako

                                           15 rokov veku, pokiaľ je držiteľom platnej dopravnej karty

                                           typu „OBČIANSKA

Časový lístok  - Zľavnený - si môžu zakúpiť :

o        deti od 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku   - pokiaľ sú držiteľmi platnej dopravnej karty a zľavy typu „ŽIAK, ŠTUDENT“     

o        žiaci a študenti ZŠ, SŠ, VŠ, max. do 26. roku veku - pokiaľ sú držiteľmi platnej dopravnej karty a zľavy typu „ŽIAK, ŠTUDENT“ , alebo platnej „ISIC“ karty    

o        príjemcovia predčasných, starobných, výsluhových a invalidných dôchodkov, (s výnimkou čiastočne invalidných dôchodkov), nad 62 r. - pokiaľ sú držiteľmi platnej dopravnej karty a zľavy typu „DOCHODCA 60“.

o    občania nad 70 rokov veku - pokiaľ sú držiteľmi platnej dopravnej karty "DOCHODCA 70",

o        držitelia Kňazovického medaily, Zlatej alebo Diamantovej Jánskeho plakety - pokiaľ sú držiteľmi platnej dopravnej karty a zľavy typu „JÁNSKEHO PLAKETA

o    držitelia preukazu ŤZP, ŤZP-S - pokiaľ sú držiteľmi platnej dopravnej karty

      "ŤZP, ŤZP-S",

*) - bližšie informácie o pracovnej dobe najdete na www.sadzv.sk, www.dpmbb.eu a www.mhdbb.sk

C)  Doklady potrebné k zakúpeniu časového lístka.

1.       Platný doklad totožnosti alebo platný pas. Pre deti od 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku napr. rodný list, platný pas alebo preukaz zdravotnej poisťovne.

2.       Platná dopravná karta  vydaná S.A.D. Zvolen, a.s. alebo DPMBB, a.s., vydaná na meno držiteľa podľa dokladu totožnosti :

- pre Časový lístok – Základný  pre typ „OBČIANSKA“  

- pre Časový lístok – Zľavnený  (na dopravnej karte musí byť aj platná zľava)

        2a.)  deti od 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku  pre typ „ŽIAK, ŠTUDENT“

                    2b.)  žiaci a študenti ZŠ, SŠ, VŠ, max. do 26. roku veku pre typ  „ŽIAK,

                            ŠTUDENT, ISIC“  karta. Na  tomto type dopravnej karty musí byť aj

                            platná zľava

  2c.)  príjemcovia predčasných, starobných, výsluhových a invalidných dôchodkov,

          (s výnimkou čiastočne invalidných dôchodkov) nad 62 r. pre typ

          „DOCHODCA 60“ , platný doklad  o poberaní príslušného dôchodku

          a pre typ "DOCHODCA 70" , platný občiansky preukaz.

  2d.)  držitelia Kňazovického medaily, Zlatej alebo Diamantovej plakety  pre typ

         „JÁNSKEHO PLAKETA“  a platný  doklad o ich udelení. 

  2e.)   pre typ dopr.karty "ŤZP, ŤZP-S" , platný preukaz ŤZP, ŤZP-S  

           vydaný ÚPSVR a platný občiansky preukaz. 

D)  Platný časový cestovný lístok.

1.      Pri cestovaní vo vozidle MHD Banská Bystrica cestujúci, ktorý využíva časový lístok, musí mať pri sebe počas celej prepravy a aj pri výstupe z vozidla platný evidenčný časový lístok.

2.       V prípade, že cestujúci bude mať nefunkčnú dopravnú kartu, na ktorej bol zakúpený časový lístok, požiada vodiča o vydanie náhradného evidenčného časového lístka a predloží platný časový lístok. Vodič je povinný skontrolovať tvrdenie cestujúceho o nefunkčnosti dopravnej karty. Pokiaľ je tvrdenie cestujúceho pravdivé, vydá vodič cestujúcemu náhradný evidenčný časový lístok, s vyznačením údajov podľa predtlače.

3.   Pri dopravnej kontrole sa ďalej preukazuje dopravnému kontrolórovi platnou dopravnou kartou a platným dokladom totožnosti /podľa bodu C)/. Pri vydanom náhradnom evidenčnom časovom lístku sa preukazuje aj zakúpeným časovým lístkom na meno cestujúceho.

                                                                                                              

                                                             S.A.D. Zvolen, a.s.     DPMBB, a.s.

 

 


dnes je: 19.4.2018

meniny má: Jela

podrobný kalendár

Obmedzenie v MHD – uzávierka Skuteckého ulice - 16.4. a 18.4.2018

Vážení cestujúci, dňa 16.04.2018 a dňa 18.04.2018 v čase od 8.00 do odvolania bude neprejazdná ulica Skuteckého...

Rekonštrukcia ulice Zvolenská cesta v Banskej Bystrici, od 9.4.2018

Vážení cestujúci, od pondelka 9.4.2018 bude prebiehať oprava asfaltového povrchu Zvolenskej cesty

Súhrnný cestovný poriadok MHD v Banskej Bystrici platný od 7.2.2018

Usmernenie k používaniu časových lístkov

V Tarifných podmienkach vydaných Mestom Banská Bystrica sú zavedené štyri druhy časových lístkov.....


1203136

Úvodná stránka